INFORMACIJE

Novosti /January 06, 2016

Web stranica online

Poštovani posjetioci, U cilju upoznavanja javnosti sa radom Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom danas je i zvanično puštena online web prezentacija Agencije. Na našoj web stranici svi zainteresovani će se moći informisati o ...

Pročitaj više

Novosti /December 21, 2015

Održana obuka

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, a u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH, je održala obuku predstavnika nadležnih institucija u FBiH u saradnji sa Centrom za istraživanje politike...

Pročitaj više
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.