INFORMACIJE

Javne Nabavke /December 21, 2020

Odluka o usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke

Odluka o usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke

Pročitaj više

Novosti /December 09, 2020

Oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH - Infografika

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom učestvuje u online prezentaciji Izvještaja "Učinkovita implementacija mjera oduzimanja nezakonito stečene imovine na području Zapadnog Balkana: pregled r

Pročitaj više

Javne Nabavke /October 14, 2020

Obrazac praćenja javnih nabavki za 2019. godinu

Obrazac praćenja javnih nabavki za 2019. godinu

Pročitaj više

Javne Nabavke /October 05, 2020

Odluka o prihvatanju ponude Svjetlostkomerc

Odluka o prihvatanju ponude Svjetlostkomerc

Pročitaj više

Javne Nabavke /October 05, 2020

Odluka o poništenju postupka javna nabavke robe

Odluka o poništenju postupka javna nabavke robe

Pročitaj više

Javne Nabavke /October 05, 2020

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu

Pročitaj više

Javne Nabavke /October 05, 2020

Plan javnih nabavki 2020

Plan javnih nabavki 2020

Pročitaj više

Saopštenja /August 20, 2020

AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM PREUZELA ČETIRI ZAPLIJENJENA SKUPOCJENA VOZILA

Službenici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom su 17.08.2020. godine preuzeli četiri skupocjena putnička motorna vozila marke HUMMER, BMW X 70, Mercedes Benz tip 460.2, Audi 4L...

Pročitaj više

Javne Nabavke /July 27, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - Central Osiguranja

Odluka o prihvatanju ponude..

Pročitaj više

Javne Nabavke /July 27, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - ASA

Odluka o prihvatanju ponude..

Pročitaj više
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.