INFORMACIJE

Javne Nabavke /July 27, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - ASA

Odluka o prihvatanju ponude..

Pročitaj više

Javne Nabavke /July 27, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - Securitas

Odluka o prihvatanju ponude

Pročitaj više

Javne Nabavke /January 09, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - Adriatic Osiguranje

Odluka o prihvatanju ponude - Adriatic Osiguranje

Pročitaj više

Javne Nabavke /January 09, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - Genelec

Odluka o prihvatanju ponude - Genelec

Pročitaj više

Javne Nabavke /January 09, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - Leftor

Odluka o prihvatanju ponude - Leftor

Pročitaj više

Javne Nabavke /January 09, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - Svjetlostkomerc

Odluka o prihvatanju ponude - Svjetlostkomerc

Pročitaj više

Javne Nabavke /January 09, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - Triglav Osiguranje

Odluka o prihvatanju ponude - Triglav Osiguranje

Pročitaj više

Javne Nabavke /January 08, 2020

Odluka o izboru najbolje ponuđača za javnu nabavku pružanje usluga popravki

Odluka o izboru najbolje ponuđača za javnu nabavku pružanje usluga popravki i održavanja nekretnina, odnosno poslovnih i stambenih prostora pripadajućih zemljišta, kojim upravlja federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Pročitaj više

Javne Nabavke /January 08, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - Autodelta

Prihvata se ponuda ponuđača Autodelta d.o.o.

Pročitaj više

Javne Nabavke /January 08, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - BIHAMK

Odluka o prihvatanju ponude - BIHAMK

Pročitaj više
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.