INFORMACIJE

Saopštenja /March 19, 2018

Sutra u Sarajevu sastanak Upravnog odbora BAMIN mreže

Sutra u Sarajevu sastanak Upravnog odbora BAMIN mreže

Pročitaj više

Saopštenja /February 20, 2018

TREĆI SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU PROCEDURA O UPRAVLJANJU ODUZETOM IMOVINOM

TREĆI SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU PROCEDURA O UPRAVLJANJU ODUZETOM IMOVINOM

Pročitaj više

Saopštenja /December 28, 2017

Poklonjen građevinski materijal Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona

Na prijedlog direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 133. sjednici, održanoj 21.12.2017. godine donijela Odluku o poklonu građevinskog materijala Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog ka

Pročitaj više

Saopštenja /December 22, 2017

DRUGI SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU PROCEDURA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

U okviru projekta „Podrška vladama Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u borbi protiv korupcije“ u Tesliću 20.12 i 21.12.2017. godine održan je drugi sastanak radne grupe za izradu procedura za upravljanje oduzetom imovinom.

Pročitaj više

Saopštenja /November 24, 2017

POSJETA PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA U KANTONU 10 I Hercegovačko-neretvanskom kantonu

23.11.2017. i 24.11.2017 godine u Livnu i Mostaru su održani sastanci u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10 Livno i Kantonalnom sudu u Mostaru

Pročitaj više

Saopštenja /November 17, 2017

Prvi sastanak radne grupe za izradu procedura za upravljanje oduzetom imovinom

Prvi sastanak radne grupe za izradu procedura za upravljanje oduzetom imovinom je održan 15-16. novembra 2017. godine na Vlašiću.

Pročitaj više

Saopštenja /November 03, 2017

Posjeta pravosudnim institucijama u Unsko-sanskom kantonu

U vezi sa aktivnostima Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u 2017. godini koja se tiče uspostavljanja međuinstitucionalne saradnje sa svim subjektima koji imaju obavezu da postupaju po odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovi

Pročitaj više

Saopštenja /October 20, 2017

Prvi slučaj privremenog oduzimanja nezakonito stečene imovine u Bihaću

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je zaprimila rješenje Kantonalnog suda u Bihaću koji se u predmetu od osumnjičenih Galijašević Emdžada i drugih privremeno oduzima nekretnina poslovni objekat-kuća u ulici Kralja Tvrtka ukupne površine 2

Pročitaj više

Saopštenja /September 22, 2017

Saopštenje za javnost

Dana 21.9.2017. godine, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je na osnovu rješenja Opštinskog suda u Zenici na upravljanje dobila još jedno motorno vozilo, te se time nastavlja provođenje poslova utvrđenih Zakonom o oduzimanju nezakonito st

Pročitaj više

Saopštenja /August 09, 2017

“AUDI A6” i “GILERA NEXUS 300” DATI NA UPRAVLJANJE FEDERALNOJ AGENCIJI ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Općinski sud u Zenici privremeno je oduzeo putničko motorno vozilo marke ”AUDI A6” i motocikl marke “GILERA NEXUS 300” kojima će od danas upravljati Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, sve do konačne odluke Suda.

Pročitaj više
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.