Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja /April 16, 2016

ANBSC - Posjeta

U periodu od 04.04. do 07.04.2016. godine u posjeti Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom boravili su predstavnici Državne agencije za upravljanje i namjenu imovine privremeno i trajno oduzete organiziranom kriminalu iz Republike Italije (ANBSC), predvođeni direktorom  g. Umbertom Postiglioneom, i saradnikom g.Gianpaolo Capassom. Radi se o jednoj od najpoznatijih agencija koje se bave upravljanjem sa oduzetom imovinom u krivičnom postupku na području cijele Evrope, koja je stalni partner našoj agenciji. 

Tokom trajanja posjete gostiju iz Republike Italije, u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom" organizovana je jednodevna radionica 05.04.2016. godine na kojoj su pored naših gostiju bili prisutni i predstavnici institucija koji imaju značajnu ulogu u sistemu oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u BiH.

Dana 06.04.2016 je organizovan prijem predstavnika Državne agencije za upravljanje i namjenu imovine privremeno i trajno oduzete organiziranom kriminalu iz Republike Italije (ANBSC) kod ministra sigurnosti BiH gosp. Dragana Mektića na kojem su pored gostiju bili prisutni ambasadori Velike Britanije Nj.E. Edward Ferguson i Republike Italije NJ.E. Ruggero Corrias, prof. dr. Eldan Mujanović iz CPRC-a, direktor Federalne Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Kenan Kapo i direktor Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske gosp. Zoran Stanišljević.

Također, prijem za goste je organizovala i Glavna Kantonalna tužiteljica Kantona Sarajevo g-đa Dalida Burzić sa saradnicima, tokom koje su prezentirani rezultati rada Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu na predmetima korupcije i organiziranog kriminala u kojima su provedene finansijske istrage i predloženo oduzimanje imovinske koristi pribavljene tim krivičnim djelima. 

Istog dana, u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prijem za goste je organizovao i ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine g. Mato Jozić, skupa sa direktorom kabineta Federalnog premijera g. Samirom Iskrićem i direktorom Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Kenanom Kapom.

Stalna saradnja koju naša Agencija ima sa kolegama iz Republike Italije će se nastaviti u i narednom periodu, razmjenom iskustava, informacija i spoznaja o najefikasnijim modalitetima upravljanja sa pojedinim oblicima imovine koja je predmet oduzimanja u krivičnim postupcima, čime nastojimo dati naš doprinos efikasnijoj uspostavi vladavine prava u Bosni i Hercegovini.