Novosti

Novosti /July 23, 2019

Arnal posjetila Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Kenan Kapo danas se sastao sa Isabelle Arnal, voditeljicom projekta „EU za pravdu: Podrška borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u BiH“.

Voditeljica projekta Arnal je istakla da je zadovoljna dosadašnjim radom i doprinosom Federalne agencije za upravljanjem oduzetom imovinom. Dodala je da je ovo samo jedan u nizu sastanaka u sklopu projekta koji vodi, te je najavila nove sastanke s predstavnicima Agencije.

Direktor Kapo se zahvalio voditeljici projekta na dosadašnjoj pomoći, a razgovarali su i o konkretnoj podršci u opremi za Agenciju, a naročito u izradi softverskih programa za potrebe Agencije. 

- Agencija za upravljanje oduzetom imovinom vrlo je važan dio postupka za oduzimanje imovinske koristi stečene vršenjem krivičnih djela - pojasnio je Kapo.

Uz direktora Kapu na sastanku je ispred Agencije prisustvovao Benaris Čosić, stručni savjetnik za pravne poslove.

 „EU za pravdu“ ili „EU4Justice“ je dvogodišnji projekat koji za cilj ima poboljšanje efikasnosti istraga i krivičnog gonjenja u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, a uz jačanje koordinacije između tužilaštava, sudova i agencija za provođenje zakona na različitim nivoima u BiH, saopćeno je iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.