Novosti

Novosti /November 18, 2019

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom poklonila kamion Federalnoj upravi civilne zaštite

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom danas je u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnoj upravi civilne zaštite poklonila kamion “Mercedes Benz – Atego 1223” i pripadajuću opremu akumulator i 4 automobilske gume koje su trajno oduzete pravosnažnom presudom Općinskog suda u Kaknju .

Primopredaja ovog poklona izvršena je u Sarajevu i služit će u daljnjim aktivnostima Federalnoj upravi civilne zaštite u ispunjavanju njihove misije.

“Ovaj poklon je simboličan dokaz da pravna država ima snagu i instrumente kojim će nakon sudskog postupka dokazano nelegalno stečene imovinske koristi istu preuzeti i predati na korištenje za boljitak društva. Vjerujemo da ovim gestovima pravna država preuzima potrebne elemente kako bi našim građanima pokazala da se zločin ne isplati, rekao je direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom gosp. Vinko Jakić