Saopštenja

Saopštenja /December 20, 2019

POSJETA INSTITUCIJAMA U TUZLI

U okviru aktivnosti Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u 2019. godini koje se tiču uspostavljanja međuinstitucionalne saradnje sa svim subjektima koji imaju obavezu da postupaju po odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH, gosp. Vinko Jakić, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom je zajedno sa svojim suradnicima 19.12.2019. godine održao radne sastanake sa predstavnicima Kantonalnog tužilaštva u Tuzli, Kantonalnog suda u Tuzli i Općinskog suda u Tuzli.

Sastanku u Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli su prisustvovali gosp. Jezdimir Spasojević, zamjenik glavnog tužioca i gosp. Admir Arnautović, osoba za odnose sa javnošću. Ispred Kantonalnog suda u Tuzli na sastanku održanom sa predstavnicima Agencije prisustvovala je gđa Indira Hadžimehmedović, predsjednica Kantonalnog suda i gđa Vildana Helić, rukovodilac krivičnog odjeljenja suda, dok je u Općinskom sudu u Tuzli   sastanak održan sa gosp. Muhamedom Tulumovićem, predsjednikom suda.

Na sastancima se razgovaralo o nastavku primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i međuinstitucionalnoj saradnji prilikom donošenja i provođenja odluka o oduzimanju imovinske koristi u skladu s odredbama istog Zakona.

Jedna od tema sastanaka je bila i stručna edukacija iz područja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, kao i sačinjavanje prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Akcioni plan za njeno izvršenje, te su sugovornici upoznati sa planiranim aktivnostima Agencije vezanim za ove nadležnosti u narednom periodu.

Predstavnici sve tri pravosudne institucije su iznijeli određene probleme oko primjene pojedinih odredbi postojećih Zakona, te su istakli da će dati punu podršku Agenciji prilikom predlaganja izmjena i dopuna trenutnih zakonskih rješenja, a koje se odnose na  oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Takođe su iskazali spremnost za pomoć i podršku u implementaciji aktivnosti Agencije vezanih za stručnu edukaciju i sačinjavanje prijedloga Strategije. 

Pošto Agencija ima značajnu ulogu u samom krivičnom postupku, koja se ogleda u osiguranju imovine koju joj nadležni sud povjeri, očuvanju njene vrijednosti i upravljanju istom u smislu sigurnosti i integriteta imovine, namjene i staranja do konačne odluke suda, odnosno završetka samog postupka, u razgovorima je dogovorena maksimalna saradnja u budućem periodu radi što kvalitetnije primjene Zakona u smislu adekvatnog provođenja odluka o oduzimanju nezakonitno stečene imovine krivičnim djelom.