Saopštenja

Saopštenja /February 12, 2020

PRIPREMA REGIONALNOG SPORAZUMA O PODJELI IMOVINE

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom  doc. dr. sci. Vinko Jakić je 11.02.2020. godine u Beogradu prisustvovao prvom radnom sastanku eksperata koji učestvuju u pripremi prvog regionalnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore o podjeli prihoda ili imovine stečene krivičnim djelom.

Ovaj skup,  organizovan od strane Ministarstva pravde Republike Srbije uz podršku projekta „Jačanje kapaciteta za borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje mjera za oduzimanje imovinske koristi“, koji implementiraju AIRE Centar & Regionalna Antikoupcijska inicijativa uz finansijsku podršku vlade Velike Britanije i Konrad Adenauer Fondacije, ima za svrhu predstaviti inicijativu o potrebi zaključivanja regionalnog sporazuma o podjeli oduzete imovine, odnosno preciziranje pojedinosti koje se tiču vrste imovine, da li se sporazum odnosi i na kulturna dobra i bitkoine i dr.

Sporazum treba unaprijediti regionalnu saradnju u provođenju zakona i oduzimanju nezakonito stečene imovine koja se nalazi na teritoriji dvije ili više država budućih članica sporazuma.

Osim direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, ovom inicijalnom sastanku prisustvovala su još dva predstavnika na ekspertnom nivou – nosioci pravosudnih funkcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nastavak aktivnosti je predviđen za sredinu aprila i održaće se u Sarajevu.