Novosti

Novosti /February 08, 2021

Vinko Jakić učestvovao na sastanku Upravnog odbora projekta EU4Justice

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Vinko Jakić, sudjelovao je putem video – konferencije, 6. sastanku Upravnog odbora projekta Evropske unije: „ EU4Justice: Podrška borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini“.
Sastankom je predsjedavao Nicolas Bizel, šef operacija za pravosuđe i unutrašnje poslove delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a u uvodnom obraćanju sudionicima sastanka obratio se i Axel Gamet, šef odjela za pravosuđe – Expertise France, koji je ujedno predstavio i novu provedbenu agenciju. 
Na sastanku Upravnog odbora projekta EU4Justice Damien Romestant, voditelj projekta je predstavio komponente projekta i budući fokusu revidiranog plana rada:
Komponenta 1: Jačanje nadzora i kontrole tužilaštava
Komponenta 2: Jačanje kapaciteta, resursa i neovisnosti Ureda disciplinskog tužioca
Komponenta 3: Zajednička multidisciplinarana obuka radi boljeg odgovora na izazove organiziranog kriminala, korupcije i najčešćih oblika privrednog kriminala (privatizacija preduzeća, utaja poreza, porezne prevare)
Komponenta 4: Unapređenje postojećih praksi i reultata u pogledu oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom
Komponenta 5: Mehanizam praćenja i unapređenja uzajamnog pristupa krivičnim predmetima od strane agencija za provedbu zakona, tužilaštava i sudova
Komponenta 6: Vidljivost projekta
Gosp. Damien Romestant je upoznao prisutne da je Expertise Francuska postala nova provedbena agencija projekta EU4Justice, te pozdravio Francusku agenciju za konfiskaciju i upravljanje imovinom (AGRASC) koja će u nastavku realizacije aktivnosti pružiti punu podršku Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Na sastanku su takođe predstavljene glavne preporuke Misije za praćenje ostvarivanja rezultata projekta u periodu između novembra 2020. godine i januara 2021. godine.