Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja /October 30, 2017

Razmjena iskustava u upravljanju oduzetom imovinom sa kolegama iz Srbije i Crne Gore

Na poziv Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije 25. i 26.10.2017. godine direktor Federalne Agencije za upravaljnje oduzetom imovinom sa svojim saradnicima je prisustvovao na radnim sastanicma na temu ”Oduzimanja i upravljanja oduzetom imovinom” ( razmjena mišljenja i iskustava i uspostavljanje međusobne saradnje između tijela ( agencija, direkcija, ureda…) koje upravljaju oduzetom imovinom u krivičnim postupcima bilo da se radi o privremenom ili trajnom oduzimanju. 

Navedeni sastanak je na prijedlog Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije organizovan u sjedištu Ministarstva pravde Republike Srbije na kojem su još i prisustvovali i predstavnici Uprave za imovinu Republike Crne Gore.

U dva dana govoreno je o različitim oblicima oduzimanja, preuzimanja i upravljanja različitim oblicima imovine bilo da se radi o nekretninama, poslovnim udjelima, privrednim subjektima, gotovom novcu, pokretnom imovinom kao i drugim oblicima imovine uz aktivno učešće svih sudionika ovog sastanka.

Također predstavnici Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije su službenike Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i  službenike Uprave za imovinu Republike Crne Gore organizovali obilazak objekata koji su privremeno oduzeti i koji se nalaze u Beogradu i Novom Sadu a radi se o kućama koje su date na privremeno korištenje  “Roditeljskoj kući”  djeci oboljeloj od raka, Imigracionom centru koji se bave smještajem djece do 14 godina  kao i obilazak 2 hotela u Novom Sadu koja su privremeno oduzeta prije 7 godina a kojima upravlja navedena Direkcija.

Isto tako je konstatovano da je jako bitna međunarodna i međuinstitucionalna saradnja svih tijela u regionu koja upravljalju sa imovinom koja se oduzme od organizovanog kriminala i drugih oblika kriminala.

Zaključeno je da će se nastaviti međusobna saradnja i da će se i ubuduće održavati ovakve ili slične radionice.