Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja /December 06, 2017

RAZMJENA ISKUSTAVA U UPRAVLJANJU ODUZETOM IMOVINOM SA KOLEGAMA IZ MAKEDONIJE

Predstavnici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom boravili su u radnoj posjeti Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom u  Makedoniji od 5. do 6. decembra 2017. godine.
Navedeni sastanak je na inicijativu Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Makedonije organizovan u sjedištu Vlade Republike Makedonije, sa ciljem razmjene mišljenja i iskustava kao i međunarodne i međuinstitucionalne saradnje svih tijela u regionu koja upravljaju sa imovinom koja se oduzme od organizovanog kriminala i drugih oblika kriminala.
Tom prilikom razmijenjene su informacije o različitim oblicima oduzimanja, preuzimanja i upravljanja različitim oblicima imovine bilo da se radi o nekretninama, poslovnim udjelima, privrednim subjektima, gotovom novcu, pokretnom imovinom kao i drugim oblicima imovine uz aktivno učešće svih sudionika ovog sastanka.
Također se govorilo o obavezama Upravnog odbora BAMIN mreže (Balkan Asset Management Inter- Agency Network). BAMIN mreža se sastoji od vladinih agencija iz osam zemalja zapadnog Balkana koje su odgovorne za upravljanje i raspolaganje imovinom koja je oduzeta od kriminalaca. Članice su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Slovenija.
Makedonija će predsjedavati ovom mrežom u 2018. godini, a Bosna i Hercegovina u 2019. godini. Zemlje koje predsjedavaju BAMIN mrežom će također organizovati godišnje sastanke ove grupe dok će Upravna Grupa koju čine Agencije iz Kosova i Bosne i Hercegovine  pomoći u pripremi dnevnog reda godišnjeg skupa i identifikaciji oblasti koje treba uzeti u obzir na plenarnom zasjedanju.
Predstavnici Agencije su izrazili zadovoljstvo profesionalnom i uspješnom radu Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Makedonije kao i nadu za intenzivniju saradnju u budućnosti.