INFORMACIJE

Saopštenja /June 24, 2022

OBUKA

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Vinko Jakić, u saradnji sa UNODC-om organizovao trodnevnu obuku za tužitelje o postupcima oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom s posebnim osvrtom na financijske istrage u Fed

Pročitaj više

Saopštenja /June 22, 2022

Vinko Jakić, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom najavio nova rješenja u borbi protiv kriminala, fokus na oduzimanje ilegalno stečene imovine

Jučer i danas su na Igmanu održana dva okrugla stola u organizaciji federalne Agencije za oduzimanje nezakonito stečene imovine na temu izazova pri oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnih djela.

Pročitaj više

Saopštenja /May 16, 2022

Održan radni sastanak sa predstavnicima OSCE-a

Koordinator OSCE-a za ekonomske i okolišne aktivnosti ambasador Igli Hasani sa šeficom misije OSCE-a u BiH ambasadoricom Kathleen Kavalec, te međunarodnim i lokalnim zvaničnicima, posjetiti hotel Walter u Sarajevu u kojem su smještene ukrajinske izbjeglic

Pročitaj više

Saopštenja /April 06, 2022

OBUKA

OBUKA „PRIMJENA INSTITUTA PROŠIRENOG ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELOM, POVEZANA LICA I KOORDINACIJA NADLEŽNIH TIJELA U POSTUPKU ODUZIMANJA“

Pročitaj više

Saopštenja /April 04, 2022

Potpisan Sporazum o saradnji

Potpisan Sporazum o saradnji JU Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Pročitaj više

Saopštenja /March 17, 2022

Ukrajinske izbjeglice bit će smještene u hotelu “Walter”

Izbjeglice iz Ukrajine koje dođu u Bosnu i Hercegovinu bit će smještene u hotelu Walter kojim upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Pročitaj više

Saopštenja /January 27, 2022

OBUKA

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa Misijom OSC-a u Bosni i Hercegovini, organizovala je dvodnevnu Obuku „Primjena instituta proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, povezana lica i koordinaci

Pročitaj više

Saopštenja /December 30, 2021

RADNI SASTANAK

Jačanje regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Pročitaj više

Saopštenja /December 23, 2021

KONFERENCIJA

"Izazovi kod primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH"

Pročitaj više

Saopštenja /May 20, 2021

Interni oglas

Za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

Pročitaj više
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.